Szczegółowe informacje oraz dokładne warunki usługi można uzyskać u swojego dealera CASE. Zastosowanie mają warunki ogólne. Wyłącznie do użytku służbowego. Opłata za dokumentację i podatek VAT płatne po podpisaniu umowy. Oferta obowiązuje dla urządzeń, których sprzedaż zafakturowano w dniach od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Oferta nie jest wiążąca i podlega warunkom zwrotów, zmianom cen, warunków dostawy i przepisów.

zapytać teraz

* pola obowiązkowe

Lokalizator
sprzedawców